ทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วม ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอาทิตย์ .... งานทอดกฐินสามัคคี รักบ้านเกิด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4137708. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี .... งานทอดกฐินสามัคคี รักบ้านเกิด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4137708. งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ...